Beleid Coronavirus

Je bent welkom voor afspraken in mijn praktijk. Om verspreiding van het coronavirus (covid-19) te voorkomen, heb ik een aantal maatregelen genomen op basis van de RIVM-richtlijnen. Zo houden we 1,5 meter afstand, zorg ik ervoor dat je geen andere cliënten treft en dat alles goed wordt gereinigd. Bij binnenkomst kun je je handen reinigen met desinfecterende gel. In de toiletruimte kun je je handen wassen met zeep.
Als je dat prettiger of veiliger vindt, kunnen we ook een wandelsessie houden.

Mocht jij of een huisgenoot klachten hebben die wijzen op het Covid-virus, dan vraag ik je om thuis te blijven (er worden dan geen kosten in rekening gebracht). Als je dit wilt, kunnen we de sessie omzetten in een sessie via videobellen (via een beveiligde verbinding). 
Wanneer ik zelf klachten heb, zal ik zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Registraties

Als je een therapeut zoekt, wil je graag weten of deze gekwalificeerd is. Daarom blijf ik me als professional ontwikkelen en ben ik aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

Lid VIT, Vereniging van Integraal Therapeuten.
De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg. De VIT waarborgt de kwaliteit van de hulpverlening op het gebied van kennis, persoonlijke ontwikkeling, en praktijkvoering.

Licentie RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Logo_VIT
RBCZ-logo

Werkwijze

Voor het maken van een afspraak kun je via mail, whatsapp, sms of telefonisch contact met me opnemen.
Het is belangrijk dat je je prettig voelt en dat er een ‘klik’ is. Het eerste gesprek is daarom tevens een kennismakingsgesprek. Je kunt als je wilt natuurlijk ook altijd eerst telefonisch kennismaken.

Als je na het eerste gesprek met therapie bij mij wilt starten, vraag ik je een behandelovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Dit is een vereiste vanuit de beroepsvereniging en geeft duidelijkheid over voorwaarden en afspraken.

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar is toestemming van de ouder(s) nodig. Voor jongeren van gescheiden ouders die beiden ouderlijke macht hebben, is toestemming van beide ouders nodig. 

Kosten

Een sessie duurt ongeveer 1 uur. Het tarief is € 80,- per sessie (vrijgesteld van BTW).
Als een afspraak 24 uur voor de geplande afspraak wordt afgemeld, worden bij verhindering geen kosten gerekend. 
Bij afzegging binnen 24 uur wordt de behandeling in rekening gebracht.

Vergoedingen

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. De therapie bij MooiUnique valt onder Alternatieve geneeswijzen of psychosociale zorg. Je kunt hiervoor contact opnemen met je zorgverzekeraar. Je kunt dan aangeven dat ik ben aangesloten bij de VIT.

Betaling en factuur

Een sessie kan direct worden betaald via mobiel bankieren; via een betaalverzoek. Je ontvangt een factuur via de mail. Wanneer je niet direct kunt betalen, ontvang je bij de mail met de factuur een betaalverzoek. De factuur dient voorafgaand aan de volgende sessie betaald te worden. Er geldt een termijn van 14 dagen indien het de laatste sessie betreft of wanneer de tijd tussen de sessies langer dan 14 dagen is. Je kunt de factuur opsturen naar de zorgverzekeraar als je aanvullend verzekerd bent. 

Niet tevreden?

VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat je van je therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld dat ik als therapeut vertrouwelijk omga met je gegevens en dat ik deze alleen met jouw toestemming mag verstrekken aan derden. Mocht je niet tevreden zijn, dan hoor ik dit graag. We kunnen het dan samen bespreken. Waarschijnlijk komen we er samen wel uit. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bel of mail gerust met het secretariaat van de VIT en zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met je opneemt. Zie voor meer informatie de website van de beroepsvereniging VIT: www.vit-therapeuten.nl

Het behandelen van klachten valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie zorg: de SCAG. Zie voor meer informatie en het downloaden van de cliëntfolder de website van de SCAG: www.scag.nl
Het tuchtrecht is geregeld via het RBCZ en is ondergebracht in een aparte stichting, namelijk TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Privacy en beroepsgeheim

In Nederland worden je persoonsgegevens door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermd. De persoonsgegevens die ten behoeve van de therapie door mij verzameld worden, worden volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) door mij verwerkt en bewaard.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als het nodig is om andere zorgverleners te informeren, dan gebeurt dit alleen met expliciete toestemming.